Mootools kullanarak kolay javascript AJAX

26 Mar
2009

Bolca kullanığımız AJAX requestleri (post) için aşağıdaki kod parçası hayatınızı kolaylaştıracaktır. Mootools “Request” fonksiyonu kullanılmaktadır. Daha sonraki yazılarda bu fonksiyonu ASP.NET ile nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz.

Sensei = {};
Sensei.Send = function(URL, fName, prms, retryCount, OnComplete) {
	if (retryCount == null) retryCount = 0;
	var jsonRequest = new Request(
		{
        'encoding' : 'utf-8',
		method: 'post',
		url: URL,
		onComplete: OnComplete,
		onFailure: function(){
					if(retryCount<3)
						Sensei.Send(URL, fName, prms, OnComplete, retryCount++);
		},
    }).send('m=' + fName + '&' + prms);
};

Kullanımı :


Sensei.send("service/serviceurl.ashx","doIt","cId=5&bId=5",0, function(result){
   alert(result);
});

Be Sociable, Share!

Comment Form

You must be logged in to post a comment.

top