Posts Tagged ‘C#

If you get “Unable to automatically debug ‘XXX.Service’. The remote procedure could not be debugged. This usually indicates that debugging has not been enabled on the server. See help for more information.” message while debugging WCF Service remove “Configure” static function from service. public static void Configure(ServiceConfiguration config) { }  

Original file: C# to C++ / Qt T4 generator cc.Name == p.PropertyType.Name); if(contains) WriteLine(“#include “); } } private void GenerateFromEnum(Type t, string objectName, bool useQTTypes) { FieldInfo[] memberInfos = t.GetFields(BindingFlags.Public | BindingFlags.Static); WriteLine(“enum class ” + objectName + “”); WriteLine(“{“); for(int i = 0; i < memberInfos.Length; i++){ Write("\t" + memberInfos[i].Name + " = " […]

Sisteminiz cok fazla log uretiyorsa: https://github.com/cihant/Utils-Helpers/blob/master/AsyncFileAppender.cs Ornek ayarlar icin: https://github.com/cihant/Utils-Helpers/blob/master/README.md

<?xmlversion=“1.0“encoding=“utf-8“ ?>   <CodeSnippetsxmlns=“http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet“>   <CodeSnippetFormat=“1.0.0“>     <Header>       <Title>Qt Property</Title>       <Shortcut>QtProp</Shortcut>       <Description>         Code snippet for an automatically implemented Qt property         Language Version: C++ Qt       </Description>       <Author>cihant</Author>       <SnippetTypes>         <SnippetType>Expansion</SnippetType>       </SnippetTypes>     </Header>     <Snippet>       <Declarations>         <Literal>           <ID>type</ID>           <ToolTip>Property type</ToolTip>           <Default>QString</Default>         </Literal>         <Literal>           <ID>propertyName</ID>           <ToolTip>Property name</ToolTip>           <Default>MyProperty</Default>         </Literal>       </Declarations>       <CodeLanguage=“csharp“>         <![CDATA[ public: /* $propertyName$ Property */                                                                              Q_PROPERTY($type$ $propertyName$ READ $propertyName$ WRITE set$propertyName$ […]

MFC C++ projesinde DEBUG modda sorunsuz derleyebiliyorken RELEASE modda  “Please use the /MD switch for _AFXDLL builds” hatasi aliyorsaniz: Project Properties -> Configuration Properties -> C/C++ -> Code Generation -> Runtime Library ayarini Multi-threaded DLL (/MD)   olarak degistirip oyle deneyin.        

MySql ve MSSql in huyudur, hata var derler ama nerede oldugunu soylemez ve saatlerinizi yerler. Bu saatleri geri kazanmaniz icin, kendi adima da hatirlatma notu olarak, karsilastigim bir kac noktayi listelemek istiyorum Eger MySqlParameter kullaniyorsaniz (mssql den alistiginiz) @ isareti yerine ? isareti kullanin Field isimlerinde (veri alanlarinda degil) “ veya ‘ yerine ` isareti […]

PNG ve GDI+ hatası

14, Jan 2010

img.Save(Response.OutputStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); ile A generic error occurred in GDI+ hatası alıyorsanız asağıdaki kodu deneyin MemoryStream ms= new MemoryStream(); Bitmap bitmap = new Bitmap(img); bitmap.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); ms.WriteTo(Response.OutputStream);

Öncelikle bilmeyenler için söyleyelim: WiX, XML den Windows yükleme paketleri (msi veya msm) oluşturan açık kaynak kodlu bir araçtır. Microsoft tarafından geliştirilmiştir ve Microsoft&#39;un dışarıda yayınladığı (SourceForge) ilk açık kaynak kodlu projedir. WiX için xml dosyası oluşturma biraz karışık olabilir. Bu işlem için yazılmış bir interface olan WiX# kullanarak c# ile kolaylıkla gerekli XML i […]


top