Archive for the ‘Flash / Flex’ Category

Sprite nesnesi ici bosken boyutlandirilamiyor. Once bir graph olusturup ondan sonra boyutlandirmalisiniz, asagidaki gibi. public class ClassName extends Sprite { private static const WIDTH:int = 300; private static const HEIGHT:int = 96; public function ClassName() { this.x = 0; this.y = 0; this.graphics.beginFill(0xffffff, 0.5); this.graphics.drawRect(0, 0, WIDTH, HEIGHT); this.graphics.endFill(); this.width = WIDTH; this.height = HEIGHT; […]

Flash veya Flex geliştirirken büyük kolaylıklar sağlayan Ensemble firmasının geliştirdiği Tofino nun Visual Studio 2010 için extensionu çıkmış. Flex SDK sı ile birlikte buradan, sadece extension u buradan indirebilirsiniz.


top