Archive for the ‘TUTORIALS’ Category

We most used Ajax requests the following snippet of code will make your life easier. Mootools “Request” function is used in this code. The next article in this function we’ll see how ASP.NET. Sensei = {}; Sensei.Send = function(URL, fName, prms, retryCount, OnComplete) { if (retryCount == null) retryCount = 0; var jsonRequest = new […]

Bolca kullanığımız AJAX requestleri (post) için aşağıdaki kod parçası hayatınızı kolaylaştıracaktır. Mootools “Request” fonksiyonu kullanılmaktadır. Daha sonraki yazılarda bu fonksiyonu ASP.NET ile nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Sensei = {}; Sensei.Send = function(URL, fName, prms, retryCount, OnComplete) { if (retryCount == null) retryCount = 0; var jsonRequest = new Request( { ‘encoding’ : ‘utf-8′, method: ‘post’, url: […]

Bir uygulamanın en son kapatıldığı konum ve boyutlarda açılması için Önce uygulamanızın özelliklerinden Settings sekmesine gelin, Location ve Size isimlerinde iki değişken tanımlayın Form kapandığında bu ayarları kaydetmesi için Form_Closed event ine aşağıdaki kodları yazın private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) { Settings.Default.Location = new Point(this.Left, this.Top); Settings.Default.Size = new Size(this.Width, this.Height); Settings.Default.Save(); } Form […]


top