Posts Tagged ‘winforms

Bir uygulamanın en son kapatıldığı konum ve boyutlarda açılması için Önce uygulamanızın özelliklerinden Settings sekmesine gelin, Location ve Size isimlerinde iki değişken tanımlayın Form kapandığında bu ayarları kaydetmesi için Form_Closed event ine aşağıdaki kodları yazın private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) { Settings.Default.Location = new Point(this.Left, this.Top); Settings.Default.Size = new Size(this.Width, this.Height); Settings.Default.Save(); } Form […]


top