Archive for the ‘ASP.NET’ Category

Sisteminiz cok fazla log uretiyorsa: https://github.com/cihant/Utils-Helpers/blob/master/AsyncFileAppender.cs Ornek ayarlar icin: https://github.com/cihant/Utils-Helpers/blob/master/README.md

GridView kontrolüne Entity Data Source ile data bind ettiniz. Sonra RowDataBound event’inde e.Row.DataItem‘i entity class a erişmek istediniz. O da ne, Unable to cast object of type ‘System.Data.Objects.MaterializedDataRecord’ to type ‘ProjectEntities.User’ diye bir hata aldınız. Çözümü aşağıda: Önce Configure Entity Data Source ekranını açın ve orada EntityTypeFilter olarak erişmek istediğiniz class’ı seçin. Daha sonra aşağıdaki […]

PNG ve GDI+ hatası

14, Jan 2010

img.Save(Response.OutputStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); ile A generic error occurred in GDI+ hatası alıyorsanız asağıdaki kodu deneyin MemoryStream ms= new MemoryStream(); Bitmap bitmap = new Bitmap(img); bitmap.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); ms.WriteTo(Response.OutputStream);

As you know, ‘select box’ is a special control and its style cannot be changed very much. For example the height property can be changed in Firefox, but it can’t be changed in IE. Instead of creating a formal select box, our aim is to create a virtual select box whose properties can be adjusted. […]

Bildiğiniz gibi select box özel bir kontroldür ve görünümü çok fazla değiştirilemez. Örneğin “heigth” özelliği firefox da değişmesine rağmen ie de değişmez. Amacımız select box ların yerine tüm görsel özellikleriyle oynayabileceğimiz, sadece html kodlarından oluştuğu için tüm browser larda aynı sonucu veren sanal select box oluşturmaktır. Öyle bir select box ki js yi ve css […]

Microsoft, ASP.NET 3.5 ta kullanılabilecek yeni bir ücretsiz kontrol yayınladı. Hatta Visual Studio 2008 toolbox u için bir eklenti bile çıkardı. İndirmek için tıklayın. Kullanabilmek için framework 3.5 sp1 gerekli. Visual Studio 2008 add-in ini indirmek için de buraya tıklayın Detaylı bilgi ve örnekler


top