Archive for the ‘OS’ Category

VirtualBox uzerine Windows 8 – Windows 10 kurmaya calisirken asagidaki hatayi aliyorsaniz Your PC needs to restart. Please hold down the power button. Error Code: 0x0000005D Komut satirinda asagidaki komutu calistirmaniz yeterli: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage setextradata “Sanal Makine Adi” VBoxInternal/CPUM/CMPXCHG16B 1

Sonunda Internet Explorer 8 güncelleme listesine düştü. Developer olarak Internet Explorer 7 de çektiğimiz sıkıntıları inşallah IE 8 de yaşamayız. Güncellemelerinizi yapmadıysanız bir an önce yapın  açık değilse de Windows Update sitesine gidin.


top