Archive for the ‘SQL’ Category

Step 1. Create role CREATE ROLE read_only_role Step 2. Generate sql query for all tables: SELECT ‘GRANT SELECT ON “‘ + TABLE_SCHEMA + ‘”.”‘ + TABLE_NAME + ‘” TO “read_only_role”‘ FROM information_schema.tables Step 3: Copy generated sql query from “Results” panel Step 4: Paste copied sql query and run   Enjoy

— Disable all the constraints in database EXEC sp_msforeachtable “ALTER TABLE ? NOCHECK CONSTRAINT all” EXEC sp_msforeachtable “delete from ? ” — Enable all the constraints in database EXEC sp_msforeachtable “ALTER TABLE ? WITH CHECK CHECK CONSTRAINT all”

SQL Server veye SQLExpress kurdunuz ama database olusturamiyorsunuz ya da yedekten geri donemiyorsunuz. Oncelikli olarak Management Studio’yu “Run as Admin” ile calistirip deneyin. Bu ise yaramazsa http://archive.msdn.microsoft.com/addselftosqlsysadmin/ adresinden SQL scriptini indirin ve bir klasore kopyalayin. “Run as Admin” ile bir command prompt acin ve komut satirinda addselftosqlsysadmin.cmd dbinsancename domain\username seklinde calistirin, duzelecektir.

When writing SQL queries, especially the sp (stored procedure), temp table (temporary table) can create difficulties arise. At least you need to create delete the temporary table. The way to overcome this difficulty, such as the following to create a temporary table to use. DECLARE @TMP_TABLE_NAME( FIELD_ID INT IDENTITY(1, 1), FIELD_1 INT, FIELD_2 INT, FIELD_3 […]

SQL sorguları yazarken, özellikle sp (stored procedure), temp table (geçici tablo) oluştururken sıkıntılar çıkabiliyor. En azından oluşturduğunuz geçici tabloyu silmeniz gerekiyor. Bu sıkıntıları aşmanın yolu geçici tabloyu aşağıdaki gibi oluşturup kullanmaktır. DECLARE @TMP_TABLE_NAME( FIELD_ID INT IDENTITY(1, 1), FIELD_1 INT, FIELD_2 INT, FIELD_3 NVARCHAR(MAX) )

Microsoft SQL Server 2005 SP3 ü yayınladı. Daha fazla bilgiyi ve download linklerini buradabulabilirsiniz.


top