Microsoft ASP.NET Grafik kontrolü : <asp:chart runat=”server”/>

23 Jan
2009

Microsoft, ASP.NET 3.5 ta kullanılabilecek yeni bir ücretsiz kontrol yayınladı. Hatta Visual Studio 2008 toolbox u için bir eklenti bile çıkardı.

İndirmek için tıklayın. Kullanabilmek için framework 3.5 sp1 gerekli. Visual Studio 2008 add-in ini indirmek için de buraya tıklayın


Detaylı bilgi ve örnekler

"

Be Sociable, Share!

Comment Form

You must be logged in to post a comment.

top