Archive for January 12th, 2011

Javascript ile querstring degerlerini dizi halinde almak icin asagidaki fonksiyonu kullanabilirsiniz. function getQueryString(href) { var vars = [], hash; if (typeof href == ‘undefined’) { href = window.location.href; } var hashes = href.slice(href.indexOf(‘?’) + 1).split(‘&’); for (var i = 0, len = hashes.length; i < len; i++) { hash = hashes[i].split('='); vars.push(hash[0]); vars[hash[0]] = hash[1]; […]


top