Archive for February 3rd, 2014

Pointer i eger asagidaki gibi loop bittikten sonra sileyim derseniz cok fena yanilirsiniz. Memory siser, siser, siser. Eger GDI object ise cok beklemenize de gerek kalmaz 🙂 Yanlis Brush* brush; for (int i = 0; i < 100; i++) {      brush = new Brush(Color.Red, 1.0f); } delete brush; Dogrusu pointer i her kullanimdan sonra, […]


top