7z ile dosya sıkıştırma

17 Aug
2015

Bir klasör içindeki dosyaların her birini ayrı ayrı sıkıştırma işlemini komut satırından 7z kullanarak yapabiliriz.

Dosyaların bulundu klasorde önce backup adıyla bir klasör oluşturun ve bir komut satırı açın.

for /r %X in (*.txt) do "C:\Program Files (x86)\7-Zip\7z.exe" a "%~dpXbackup\%~nxX.zip" "%X" -mx7

komutunu çalıştırın.

txt uzantılı tüm dosyalarınızı sıkıştırıp backup klasörüne atar.

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Comment Form

You must be logged in to post a comment.

top