Posts Tagged ‘zip

Bir klasör içindeki dosyaların her birini ayrı ayrı sıkıştırma işlemini komut satırından 7z kullanarak yapabiliriz. Dosyaların bulundu klasorde önce backup adıyla bir klasör oluşturun ve bir komut satırı açın. for /r %X in (*.txt) do “C:\Program Files (x86)\7-Zip\7z.exe” a “%~dpXbackup\%~nxX.zip” “%X” -mx7 komutunu çalıştırın. txt uzantılı tüm dosyalarınızı sıkıştırıp backup klasörüne atar.       […]


top