Novell, geliştiriciler için Windows ortamında Linux için geliştirme yapabilecekleri bir eklentiyi (Mono Tools) duyurdu.

ASP.NET, Windows Forms, Server ve Console uygulamalarını destekliyor.

monomenu Bir Linux ortamına remote debugger ile bağlanıp debug bile yapılabiliyor. Bütün debugging imkanlarını kullanabiliyorsunuz (breakpoints, watches). Plug-in,  ağınızdaki Linux sistemlerini otomatik olarak buluyor yada siz hedef sistemin ip sini kendiniz girebiliyorsunuz. Native Linux paketleri yada Suse için rpm paketleri oluşturabiliyor.  Mono’s Migration Analysis (MOMA) ile Windows/Linux farklılıklarını, Linux ta olmayan apileri tespit edebiliyor.

Novell offers a personal license for $99 and an enterprise license for $249. They also have an “ultimate edition”, which includes a commercial Mono license, for $2499. Plug-in in fiyatı da fena değil, sağlayacaklarını da düşünürseniz. Personal license $99, enterprise license $249. Ultimate edition, ticari Mono license dahil, for $2499.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer yukarıdaki hatayı alıyorsanız son çalıştığınız dosyayı / dosyaları notepad++ ta açıp format menüsünden “Encode in UTF-8 without BOM” seçerek kaydedin. Sonuca şaşırıp PHP yi bir kez daha seveceksiniz 😛

encodingwithoutbom

When writing SQL queries, especially the sp (stored procedure), temp table (temporary table) can create difficulties arise. At least you need to create delete the temporary table. The way to overcome this difficulty, such as the following to create a temporary table to use.


DECLARE @TMP_TABLE_NAME(
FIELD_ID INT IDENTITY(1, 1),
FIELD_1 INT,
FIELD_2 INT,
FIELD_3 NVARCHAR(MAX)
)

SQL sorguları yazarken, özellikle sp (stored procedure), temp table (geçici tablo) oluştururken sıkıntılar çıkabiliyor. En azından oluşturduğunuz geçici tabloyu silmeniz gerekiyor. Bu sıkıntıları aşmanın yolu geçici tabloyu aşağıdaki gibi oluşturup kullanmaktır.

DECLARE @TMP_TABLE_NAME(
FIELD_ID INT IDENTITY(1, 1),
FIELD_1 INT,
FIELD_2 INT,
FIELD_3 NVARCHAR(MAX)
)

If you are curiese about which version of Team Foundation Server you are using, follow this steps:

 • Open regedit
 • Find this path: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\9.0\TeamFoundation\Registration

You’ll see “Edition_CT” key.  If this key value is “Workgroup” your TFS version is Team Foundation Server Workgroup Edition. If this key value is “Full” your TFS version is Team Foundation Server Standart Edition.

Sonunda Internet Explorer 8 güncelleme listesine düştü. Developer olarak Internet Explorer 7 de çektiğimiz sıkıntıları inşallah IE 8 de yaşamayız. Güncellemelerinizi yapmadıysanız bir an önce yapın  açık değilse de Windows Update sitesine gidin.

We most used Ajax requests the following snippet of code will make your life easier. Mootools “Request” function is used in this code. The next article in this function we’ll see how ASP.NET.

Sensei = {};
Sensei.Send = function(URL, fName, prms, retryCount, OnComplete) {
	if (retryCount == null) retryCount = 0;
	var jsonRequest = new Request(
		{
        'encoding' : 'utf-8',
		method: 'post',
		url: URL,
		onComplete: OnComplete,
		onFailure: function(){
					if(retryCount<3)
						Sensei.Send(URL, fName, prms, OnComplete, retryCount++);
		},
    }).send('m=' + fName + '&' + prms);
};

How to use :

Sensei.send("service/serviceurl.ashx","doIt","cId=5&bId=5",0, function(result){
   alert(result);
});

Bolca kullanığımız AJAX requestleri (post) için aşağıdaki kod parçası hayatınızı kolaylaştıracaktır. Mootools “Request” fonksiyonu kullanılmaktadır. Daha sonraki yazılarda bu fonksiyonu ASP.NET ile nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz.

Sensei = {};
Sensei.Send = function(URL, fName, prms, retryCount, OnComplete) {
	if (retryCount == null) retryCount = 0;
	var jsonRequest = new Request(
		{
        'encoding' : 'utf-8',
		method: 'post',
		url: URL,
		onComplete: OnComplete,
		onFailure: function(){
					if(retryCount<3)
						Sensei.Send(URL, fName, prms, OnComplete, retryCount++);
		},
    }).send('m=' + fName + '&' + prms);
};

Kullanımı :


Sensei.send("service/serviceurl.ashx","doIt","cId=5&bId=5",0, function(result){
   alert(result);
});

As you know, ‘select box’ is a special control and its style cannot be changed very much. For example the height property can be changed in Firefox, but it can’t be changed in IE. Instead of creating a formal select box, our aim is to create a virtual select box whose properties can be adjusted. It should only include HTML codes, so it will give the same result in all browsers.

This select box also changes all the select boxes automatically when you add JS and CSS into the page. Using this component is totaly up to your talent.

Working Model: It scans all the select boxes in your page. It hides adding the “Multiple” tag. It inserts a <div> into its location and shows the real select box when it is clicked that you made “Multiple”. Thus you can select the items in your real select box.

combo1

Working Example : http://www.cihantopcu.com/samples/fakecombo/index.html

For download : http://www.cihantopcu.com/samples/fakecombo/fakecombo.rar

This control based to http://www.cult-f.net/2007/12/14/elselect/

Bildiğiniz gibi select box özel bir kontroldür ve görünümü çok fazla değiştirilemez. Örneğin “heigth” özelliği firefox da değişmesine rağmen ie de değişmez. Amacımız select box ların yerine tüm görsel özellikleriyle oynayabileceğimiz, sadece html kodlarından oluştuğu için tüm browser larda aynı sonucu veren sanal select box oluşturmaktır. Öyle bir select box ki js yi ve css i sayfaya eklediğinizde tüm select box ları otomatik değiştiriyor. Yerleştirmek sizin yeteneğinize kalmış.

Çalışma şekli : Sayfanızda bulunan tüm select box ları tarıyor, “multiple” tag ı ekleyerek gizliyor. Bulunduğu konuma <div> ekliyor ve tıklandığında “multiple” hale getirdiğiniz gerçek select box unuzu gösteriyor. Böylece gerçek select box unuzdaki item larınızı seçiyorsunuz.

combo1

Çalışan örnek için : http://www.cihantopcu.com/samples/fakecombo/index.html

İndirmek için :  http://www.cihantopcu.com/samples/fakecombo/fakecombo.rar

Bu kontrol http://www.cult-f.net/2007/12/14/elselect/ adresindeki kontrol optimize edilerek yeniden yazılmıştır.

top