Posts Tagged ‘Entity Data Source

GridView kontrolüne Entity Data Source ile data bind ettiniz. Sonra RowDataBound event’inde e.Row.DataItem‘i entity class a erişmek istediniz. O da ne, Unable to cast object of type ‘System.Data.Objects.MaterializedDataRecord’ to type ‘ProjectEntities.User’ diye bir hata aldınız. Çözümü aşağıda: Önce Configure Entity Data Source ekranını açın ve orada EntityTypeFilter olarak erişmek istediğiniz class’ı seçin. Daha sonra aşağıdaki […]


top